ข่าวประชาสัมพันธ์

16 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์สำหรับนึกศึกษาที่อยู่ในช่วงสอบปลายภาค 2/2562

ประชาสัมพันธ์สำหรับนึกศึกษาที่อยู่ในช่วงสอบปลายภาค 2/2562

 

เนื่องจากมีบางรายวิชาได้มีการยกเลิกการสอบแบบปกติ

เปลี่ยนเป็นสอบแบบ Take home Exam แทน

 

ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนห้องสอบในบางรายวิชา

จึงขอให้นักศึกษาทำการตรวจสอบตารางของตนเองในทุกวัน

 

โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบปลายภาค 2/2562 

ได้ที่ https://exam.fte.kmutnb.ac.th/

ประชาสัมพันธ์สำหรับนึกศึกษาที่อยู่ในช่วงสอบปลายภาค 2/2562

กลับหน้าข่าวหลัก