ข่าวทุน/วิจัย

17 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grants ASEA-UNINET 2020

ประชาสัมพันธ์บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เรื่องทุน Ernst Mach-Grants ASEA-UNINET 2020 จากเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์

เนื่องจากศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ ได้รับแจ้งกำหนดการรับสมัครทุน Ernst Mach-Grants ASEA-UNINET ประจำปี 2563

ซึ่งมีกำหนดรับสมัครถึงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

โดยสามารถติดตามรายละเอียดประเภททุนที่รับสมัครและลิงค์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติได้ตามเอกสารที่แนบไว้

ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grants ASEA-UNINET 2020

กลับหน้าข่าวหลัก