ข่าวกิจกรรมคณะ

18 มีนาคม 2563

คณะรับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

คณะรับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

     ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร เป็นตัวแทนคณะในการรับมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าจำนวน 400 ชิ้น จาก คุณกิตติ เจริญวิทิตกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)   เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะ ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 18  มีนาคม 2563

คณะรับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

กลับหน้าข่าวหลัก