ข่าวประชาสัมพันธ์

2 เมษายน 2563

ประกาศการเปิด – ปิด อาคาร 44 (อาคารปฏิบัติการและประลองรวม) และอาคาร 52 คณะครุศาสตร์ฯ

การเปิด–ปิด อาคาร 44 (อาคารปฏิบัติการและประลองรวม) และอาคาร 52 คณะครุศาสตร์ฯ (แก้ไขเพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563

 

เปิด อาคาร 52 

วันจันทร์-วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 7:00 - 17:00 น.

ลิฟต์เปิดให้บริการ 1 ตัว ด้านสำนักงานภาควิชาโยธา

 

ปิด อาคาร 44 

แต่เปิดประตูให้ เวลา 7:00 - 17:00 น. เพื่อเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อย ดังนี้

- วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

- วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563

- วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563

- วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

 

*หมายเหตุ 

ทุกภาควิชากรุณาปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจทำให้เกิดอัคคีภัยให้เรียบร้อย

ประกาศการเปิด – ปิด อาคาร 44 (อาคารปฏิบัติการและประลองรวม) และอาคาร 52 คณะครุศาสตร์ฯ

กลับหน้าข่าวหลัก