ข่าวการศึกษา

7 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ใช้คะแนน GAT/PATคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2563 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 

“ รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT  

ประจำปีการศึกษา 2563  (เพิ่มเติม)

 

 ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามขั้นตอนกำหนดการสอบสัมภาษณ์  

  เตรียมตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ผ่านทาง Video call หรือทางโทรศัพท์ ในวันพฤหัสบดีที่ 

16 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยให้นักศึกษาอยู่ในห้องเพียงผู้เดียว และแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาสถานศึกษาเดิม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม และรายชื่อตามไฟล์แนบ *Click*

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ทาง E-mail ของแต่ละสาขาวิชา หรืE-mail: rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ใช้คะแนน GAT/PATคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2563 (เพิ่มเติม)

กลับหน้าข่าวหลัก