ข่าวกิจกรรมคณะ

7 ธันวาคม 2563

พิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบรมชนกาธิเบศร

พิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563  รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรคณะร่วมพิธีถวายสักการะและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2563 ณ โต๊ะหมู่ประดิษฐาน
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

พิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบรมชนกาธิเบศร

กลับหน้าข่าวหลัก