ข่าวกิจกรรมคณะ

7 ธันวาคม 2563

ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบรมชนกาธิเบศร

ผู้บริหารและบุคลากรคณะเข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
ถวายเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2563

 

        ดร. ปิยะ  กรกชจินตนาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และบุคลากร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (วันที่ 5 ธันวาคม 2563) เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์
ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์ และเพื่อสืบสานตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563
 

 

ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบรมชนกาธิเบศร

กลับหน้าข่าวหลัก