ข่าวกิจกรรมคณะ

18 พฤศจิกายน 2563

นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดหนังสั้น “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ”

นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดหนังสั้น

“วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ”

ของคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

          ทีม หวานเจี๊ยบและทีม Cubic Film นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคว้ารางวัลชนะเลิศทั้งสองทีม ในการประกวดหนังสั้น  “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” ของคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเข้ารับรางวัล ในงานวิศวกรรมสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ Impact  เมืองทองธานี

 

          ในการประกวดหนังสั้น “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” ครั้งนี้มีทีมที่ร่วมการแข่งขันทั้งหมด 15 ทีม ทีมหวานเจี๊ยบและทีม Cubic Film จากภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เป็นสองทีมที่เข้ารอบห้าทีมสุดท้าย และได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสองทีม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/EITShortfilm)

 

         >> ทีมหวานเจี๊ยบ ผลิตหนังสั้น ชื่อเรื่อง Civil Eng Survival Fight For Future ทีมงานประกอบด้วย

1.น.ส.กัญญพัฒน ไชยทา

2.น.ส.ธรรศิมา นรสิงห์

3.น.ส.กิ่งแก้ว สัมมา

4.น.ส.จรรยพร ทรงปาญาติ  

5.น.ส.หฤชนัน ใจลังกา

6.นายณรงค์กรณ์ ขันทอง

7.นายจักรกริช สุวรรณี

8.นายพันธกานต์ ศรีชา  

9.น.ส.ณณณิชา เย็นสุข

10.นายฉัตรชัย ชูประสิทธิ์

โดยมี อ.ศิริพัฒน์ มณีแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

         >> ทีมCubic Film ผลิตหนังสั้น ชื่อเรื่อง IF YOU DO (ถ้าคุณทำ)” ทีมงานประกอบด้วย

1.น.ส.นาตาลี ลีฬหาพนากุล

2.นายพงศ์ภัค แก้วลาย

3.นายรัชพล กันฉิม

4.นายศตายุ ต่วนมิหน้า

5.น.ส จตุพร ศิริพุทธานนท์

6.น.ส.กมลพรรณ แผ่คุณ

7.น.ส.ชุติมันต์ แม้นกระโทก

8.น.ส.ธัญวลัย สมนวล

9.นายวรทัศน์ ลาวัง

10.นายณัฐสิทธิ์ ส่งมา                                                    

โดยมี อ.ศิริพัฒน์ มณีแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ขอชื่นชมและยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย

นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดหนังสั้น “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ”

กลับหน้าข่าวหลัก