ข่าวกิจกรรมคณะ

23 พฤศจิกายน 2563

ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ได้รับรางวัล

“ศิษย์เก่าดีเด่น” ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มอบให้แก่ศิษย์เก่าที่ได้อุทิศตน ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งประสบความสำเร็จในวิชาชีพในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ศิษย์เก่า ที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่และมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยจะเข้ารับรางวัลในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 49 ปี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

กลับหน้าข่าวหลัก