ข่าวสมัครงาน

9 ธันวาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 1.นายปรัชญา  ยอดดำรงค์

 2.นายไกรโรจน์  มหรรณพกุล

3.นายจิรวัฒน์  จันทร์เรือง


กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

กลับหน้าข่าวหลัก