ข่าวสมัครงาน

9 ธันวาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

ายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 1.นายสามารถ  สว่างแจ้ง


กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

-สอบข้อเขียน (100 คะแนน) เวลา 10.00 - 12.00 น. 

ณ ห้อง 611A ชั้น 6 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

หัวข้อ 1. การบริหารจัดการด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา

         2. การบริหารจัดการการเรียนการสอน

-สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น.

ณ ห้อง 611A ชั้น 6 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

กลับหน้าข่าวหลัก