ข่าวสมัครงาน

17 ธันวาคม 2563

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา จำนวน 1 อัตรา


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ 288 

-นายสามารถ  สว่างแจ้ง

 

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานได้ที่ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตวสาหกรรม ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

กลับหน้าข่าวหลัก