ข่าวประชาสัมพันธ์

28 ธันวาคม 2563

เพื่อโปรดทราบคำสั่ง มจพ. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

เพื่อโปรดทราบคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (ด้านวิจัยและบริการวิชาการ) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพื่อโปรดทราบคำสั่ง มจพ. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

กลับหน้าข่าวหลัก