ข่าวการศึกษา

23 ธันวาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ “ โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ” 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 

“ โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

ประจำปีการศึกษา 2564

 

 ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามขั้นตอนกำหนดการสอบสัมภาษณ์  

  เตรียมตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ผ่านทาง Video call หรือทางโทรศัพท์ ในวันเสาร์ที่ 

9 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยให้นักศึกษาอยู่ในห้องเพียงผู้เดียว และแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาสถานศึกษาเดิม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม และรายชื่อตามไฟล์แนบ *Click*

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ทาง E-mail ของแต่ละสาขาวิชา หรือ E-mail: rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ “ โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ” 2564

กลับหน้าข่าวหลัก