ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

28 สิงหาคม 2563

ประกาศร่างTOR ประกวดราคาจ้างก่่อสร้างโครงการพัฒนาห้อง (ห้อง 307-309 ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ฯ)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 3254-3255

ประกาศร่างTOR ประกวดราคาจ้างก่่อสร้างโครงการพัฒนาห้อง (ห้อง 307-309 ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ฯ)

กลับหน้าข่าวหลัก