ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

28 สิงหาคม 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์ฯ อาคาร 52 และ อาคาร 44 ประจำปี 2564

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 3254-3255

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์ฯ อาคาร 52 และ อาคาร 44 ประจำปี 2564

กลับหน้าข่าวหลัก