ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

15 กันยายน 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีมาตรฐาน (ห้อง ๓๐๗ –๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) จำนวน 1 งาน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีมาตรฐาน (ห้อง ๓๐๗ –๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) จำนวน 1 งาน

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 3254-3255

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีมาตรฐาน (ห้อง ๓๐๗ –๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) จำนวน 1 งาน

กลับหน้าข่าวหลัก