ข่าวกิจกรรมคณะ

22 กันยายน 2563

“ด้วยใจผูกพัน สายสัมพันธ์นิรันดร” ประจำปี พ.ศ. 2563

 

“ด้วยใจผูกพัน สายสัมพันธ์นิรันดร” ประจำปี พ.ศ. 2563 

         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงาน “ด้วยใจผูกพัน สายสัมพันธ์นิรันดร”ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. เพื่อแสดงมุทิตาจิต น้อมรำลึกคุณงามความดีของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 216-217 ชั้น 2  อาคาร 52  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

          คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายนามดังนี้   

          1. รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย           ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

          2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วิภาวิวัฒน์           ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ดวงจรัส         ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

          4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพลินพิศ ป่านแก้ว           ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

          5. รองศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์        ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ                                   
          6. นายนุกูล บุญทับ                                                     ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

          7. นางรัชฎาพร เริงประเสริฐวิทย์                      สำนักงานคณบดี

           ชาวครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอรำลึกถึงคุณความดีของครูบาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่าน ที่ร่วมกันพัฒนาคณะตลอดมา

 

“ด้วยใจผูกพัน สายสัมพันธ์นิรันดร” ประจำปี พ.ศ. 2563

กลับหน้าข่าวหลัก