ข่าวทุน/วิจัย

28 ตุลาคม 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)สวก. ประกาศรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564

ด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564 ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.arda.or.th ส่งงานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)สวก. ประกาศรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564

กลับหน้าข่าวหลัก