ข่าวสมัครงาน

4 พฤศจิกายน 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ 5 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

                                  ตำแหน่งเลขที่ 1415  - นายสัณฐิติ  อยู่มาก

                                  ตำแหน่งเลขที่  438   - ไม่มีผู้สมัคร

                                  ตำแหน่งเลขที่  440   - ไม่มีผู้สมัคร

                                    ตำแหน่งเลขที่  441    - นายกฤษดา  ศรีจันทร์พิยม    

                                  ตำแหน่งเลขที่  445   - ไม่มีผู้สมัคร


กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30 น.

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ 5 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

กลับหน้าข่าวหลัก