ข่าวสมัครงาน

4 พฤศจิกายน 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ 5 อัตรา ภาควิชาฯ เครื่องกล

ายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

                                   ตำแหน่งเลขที่ 396    - ผู้สมัครขาดคุณสมบัติ

                                  ตำแหน่งเลขที่  401   - ไม่มีผู้สมัคร

                                  ตำแหน่งเลขที่  413   - ไม่มีผู้สมัคร

                                     ตำแหน่งเลขที่ 414   - นายนเรนทร  บุญส่ง

                                                              - นายศุภณัฐ  คงวัฒน์

                                                             - นายเกษมศิลป์  อ่อนทอง

                                  ตำแหน่งเลขที่  417   - นายณัฐ  กุลวงศ์วิทย์

                                                              - นายมหเทพ  สุขแพทย์


กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

เวลา 13.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ 5 อัตรา ภาควิชาฯ เครื่องกล

กลับหน้าข่าวหลัก