ข่าวทุน/วิจัย

16 มีนาคม 2564

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/XzRAb4ZV85bHjGPP9ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลับหน้าข่าวหลัก