ข่าวกิจกรรมคณะ

10 มีนาคม 2564

ภาพบรรยากาศคณบดีเข้ารางวัลในพิธีมอบรางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปีและความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564

ภาพบรรยากาศคณบดีเข้ารางวัลในพิธีมอบรางวัล

บุคคลตัวอย่างแห่งปีและความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

ประจำปี 2564


    รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้ารับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี”พุทธศักราช 2564 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานพิธี  

     ชาวครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับท่านคณบดี ในโอกาสที่ท่านรับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศคณบดีเข้ารางวัลในพิธีมอบรางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปีและความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564

กลับหน้าข่าวหลัก