ข่าวสมัครงาน

31 มีนาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา  ได้แก่

  -  นายไกรโรจน์  มหรรณพกุล -

โดยให้มารายงานตัว ณ สำนักงานคณบดี ชั้น1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

กลับหน้าข่าวหลัก