ข่าวสมัครงาน

1 เมษายน 2564

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุกเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

รับบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

ตำแหน่งช่างเทคนิค  1  อัตรา 

สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

                                  

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร.02-555-2000 ต่อ 3271 

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุกเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

กลับหน้าข่าวหลัก