ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

26 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมล์ประชุมชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมออกแบบสารสนเทศด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด     

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 3254-3255

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมล์ประชุมชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด

กลับหน้าข่าวหลัก