ข่าวประชาสัมพันธ์

14 กรกฎาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงาน 2021

ขอเชิญเข้าร่วม

การแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงาน 2021

 

 


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงาน 2021

กลับหน้าข่าวหลัก