ข่าวทุน/วิจัย

23 กรกฎาคม 2564

วช. ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบ NRllS และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง หรือทาง https://nriis.nrct.go.th ส่งภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564

วช. ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

กลับหน้าข่าวหลัก