ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

19 กรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) จำนวน 1 งาน

No Detail!

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) จำนวน 1 งาน

กลับหน้าข่าวหลัก