ข่าวสมัครงาน

18 สิงหาคม 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 521

จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา ได้แก่


- นายศิริพัฒน์  มณีแก้ว -


กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

กลับหน้าข่าวหลัก