ข่าวประชาสัมพันธ์

6 มกราคม 2564

การรับสมัครผู้เข้ารับ การคัดเลือกรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การรับสมัครผู้เข้ารับ การคัดเลือกรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กลับหน้าข่าวหลัก