ข่าวสมัครงาน

13 มกราคม 2564

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 515 จำนวน 1 อัตรา

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

                                  

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร.02-555-2000 ต่อ 3271, 3208

ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

กลับหน้าข่าวหลัก