ข่าวการศึกษา

15 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก " โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน " 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา 

และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 

“ โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน  

(Portfolio)

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

ประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

 

  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามกำหนดการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ  *Click* 

 

 และให้ติดตามประกาศกำหนดการรายละเอียดการเข้ารับเป็นนักศึกษาใหม่

ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ทาง www.fte.kmutnb.ac.th เท่านั้น


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 2555 2000  ต่อ 3272, 3226 

 

Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก " โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน " 2564

กลับหน้าข่าวหลัก