ข่าวทุน/วิจัย

2 กุมภาพันธ์ 2564

สพอ.มจพ.ประชาสัมพันธ์แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564

ด้วยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. ประชาสัมพันธ์แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://project.enconfund.go.th รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สพอ.มจพ.ประชาสัมพันธ์แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564

กลับหน้าข่าวหลัก