ข่าวทุน/วิจัย

11 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ มจพ. เรื่อง การสนับสนุนทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การสนับสนุนทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย สวทช. และ มจพ. ฉบับประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ มจพ. เรื่อง การสนับสนุนทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลับหน้าข่าวหลัก