ข่าวทุน/วิจัย

15 กุมภาพันธ์ 2564

วช. ประกาศ รับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศ รับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบ NRIIS และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง หรือทาง https://nriis.nrct.go.th ส่งภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564

วช. ประกาศ รับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564

กลับหน้าข่าวหลัก