ข่าวกิจกรรมคณะ

16 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดบ้านคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 2564 (FTE KMUTNB Open House 2021 Live)

เปิดบ้านคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 2564

(FTE KMUTNB Open House 2021 Live)

 

          เมื่อวันที่ 12 และ 13 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงาน “เปิดบ้านคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 2564 (FTE KMUTNB Open House 2021 Live)” ในรูปแบบออนไลน์ โดยในงานทั้งสองวันมีทั้งการ LIVE ผ่าน Facebook Fanpage ของทางคณะ และนำเสนอคลิปวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน, การสมัครเข้าเรียน และสัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จของทั้ง 6 ภาควิชาในคณะ รวมทั้งมีการแจกรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมรับชม Live  และลงทะเบียนเข้าร่วมงานด้วย

 

เปิดบ้านคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 2564 (FTE KMUTNB Open House 2021 Live)

กลับหน้าข่าวหลัก