ข่าวประชาสัมพันธ์

18 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ การเสนอชื่อนักวิจัยผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อรับรางวัลการวิจัยฯ ปี2565

ด้วย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nriis.nrct.go.th ส่งที่ งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ การเสนอชื่อนักวิจัยผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อรับรางวัลการวิจัยฯ ปี2565

กลับหน้าข่าวหลัก