ข่าวกิจกรรมคณะ

25 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้บริหารคณะร่วมงานพิธีในภาคเช้า งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ.

 

ผู้บริหารคณะร่วมงานพิธีในภาคเช้า งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ.

“62 ปี วิถีใหม่ นวัตกรรมนำไทยประดิษฐกรรมล้ำสมัย รวมน้ำใจ มจพ.”

 

    ดร.ปิยะ กรกชจิตนาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ และหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นตัวแทนคณะเข้าร่วมพิธีทำบุญ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 62 ปี งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “62 ปี วิถีใหม่ นวัตกรรมนำไทย ประดิษฐกรรมล้ำสมัย รวมน้ำใจ มจพ.” ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 08.30 น.

 

ผู้บริหารคณะร่วมงานพิธีในภาคเช้า งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ.

กลับหน้าข่าวหลัก