ข่าวกิจกรรมคณะ

25 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้บริหารคณะร่วมงานพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์

 

ผู้บริหารคณะร่วมงานพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์

    

     รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร พร้อมด้วย ดร.ปิยะ กรกชจิตนาการ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ และหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นตัวแทนคณะเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ เพื่อแสดงความเคารพและร่วมน้อมระลึก ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ อาจารย์และผู้บริหารชาวไทยคนแรก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บุกเบิก มจพ. และ Dip. Ing. Karl Stützle  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน  ณ ลานหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มจพ. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 10.00 น.

 

ผู้บริหารคณะร่วมงานพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์

กลับหน้าข่าวหลัก