ข่าวประชาสัมพันธ์

22 พฤศจิกายน 2564

โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์”

 

โครงการอบรมเรื่อง

“จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์” 

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-16.00 น.

อบรมแบบออนไลน์ด้วย โปรแกรม ZOOM 

ลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564   

 รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน เท่านั้น  

 

*** อบรมได้ใบ Certificate เพื่อประกอบการส่งผลงานตีพิมพ์และกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์”

กลับหน้าข่าวหลัก