ข่าวการศึกษา

21 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครนักศึกษา

โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ประจำปีการศึกษา 2565

 

- หลักสูตร 5 ปี  (รับผู้จบ ม.6, ปวช.)

- หลักสูตร 4 ปี (รับผู้จบ ม.6, ปวช.)

- หลักสูตรเทียบโอน (3 ปี) (รับผู้จบ ปวส.)

 

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/

สอบถามเพิ่ม Facebook : งานบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

รายละเอียดตามไฟล์แนบ !!!

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

กลับหน้าข่าวหลัก