ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

10 พฤศจิกายน 2564

ประกวดราคาซื้อเครื่องเจียระไนราบ จำนวน 2 เครื่อง

ประกวดราคาซื้อเครื่องเจียระไนราบ  จำนวน 2 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 3254-3255

ประกวดราคาซื้อเครื่องเจียระไนราบ จำนวน 2 เครื่อง

กลับหน้าข่าวหลัก