ข่าวทุน/วิจัย

8 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ มจพ. เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนานวัตกรรม

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนานวัตกรรม ฉบับประกาศ ณ ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ มจพ. เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนานวัตกรรม

กลับหน้าข่าวหลัก