ข่าวการศึกษา

16 สิงหาคม 2559

รับสมัครทุนสมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2559

รับสมัครทุนสมาคมศิษย์เก่า

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

3. มีความประพฤติเรียบร้อย

 

ทุนการศึกษาละ 3,000 บาท โดยจะมอบให้ในวันไหว้ครู

นักศึกษา 1 คน จะได้รับทุน 1/2559 และ 2/2559

 

ใบสมัครดาวน์โหลดด้านล่างคะ !!

รับสมัครทุนสมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2559

กลับหน้าข่าวหลัก