ข่าวทุน/วิจัย

21 ตุลาคม 2559

สกว.ประกาศรับสมัครทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560 โดยแบ่งการรับสมัครเป็น 4 รอบ ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.we-crdc.com/Categorycontent รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สกว.ประกาศรับสมัครทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560

กลับหน้าข่าวหลัก