ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

12 ตุลาคม 2559

ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 รายการ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หมาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือโทร.02-555-2000 ต่อ3254 ,3255

ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 3 รายการ

กลับหน้าข่าวหลัก