ข่าวกิจกรรมคณะ

2 มีนาคม 2561

KM การวิเคราะห์และจัดทำ CLO ให้สัมพันธ์กับ ELO ในหลักสูตร 21 กพ.2561

KM การวิเคราะห์และจัดทำ CLO ให้สัมพันธ์กับ ELO ในหลักสูตร 21 กพ.2561

KM การวิเคราะห์และจัดทำ CLO ให้สัมพันธ์กับ ELO ในหลักสูตร 21 กพ.2561

กลับหน้าข่าวหลัก