ข่าวกิจกรรมคณะ

2 มีนาคม 2561

“วันเชิดชูเกียรติ” (Awards Day 2018)

 

วันเชิดชูเกียรติ” (Awards Day 2018)


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น.

ณ บริเวณหน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) 

 

 

“วันเชิดชูเกียรติ” (Awards Day 2018)

กลับหน้าข่าวหลัก