ข่าวประชาสัมพันธ์

16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี2560

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รางวัลนักวิจัย
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2560 ฉบับประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งกำหนดให้มีการมอบรางวัลแก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2561 วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ในช่วงกิจกรรมภาคค่ำ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี2560

กลับหน้าข่าวหลัก